Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Savický, Nikolaj P lieferte 36 Treffer
1

Geschriebene Sprache, gesprochene Sprache - im Lichte der philosophischen Kategorie der Vergegenständlichung

Savický, Nikolaj P., in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 193-196
2

Jubilej L. V. Kopeckogo

Savický, Nikolaj P., in: Rossica, 1, č. 1, 1996, s. 145
3

Etymologický žert?

Savický, Nikolaj P., in: Slavia, 71, č. 2, 2002, s. 243
4

O jazyce, společnosti a funkcích

Savický, Nikolaj P., in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 93-101
5

Strukturalismus a poststrukturalismus jako epizoda "věčného"sporu mezi analogisty a anomalisty

Savický, Nikolaj P., in: Slovo a slovesnost, 53, č. 3, 1992, s. 208-211
6

11. MSS - Lexikologie a lexikografie

Savický, Nikolaj P., in: Slavia, 63, č. 2, 1994, s. 226-227
7

Synchronní slovanská jazykověda v pracích členů Slovanského ústavu a nástupnických institucí

Savický, Nikolaj P., in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 81-84
8

Pohyb ve slovní zásobě a v neologii

Savický, Nikolaj P., in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 3-7
9

Pozitivnoje i negativnoje otraženije obščestva v jazyke

Savický, Nikolaj P., in: Slovar', grammatika, tekst, Moskva, Inst. russkogo jazyka RAN ; 1996, s. 155-158
10

K typologii diachronních procesů. O deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu

Savický, Nikolaj P., in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 319-327.