Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sachrová, Kateřina lieferte 2 Treffer
1

Když učebnice nestačí aneb nebojte se autentického textu

Sachrová, Kateřina, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2017, s. 69-74
2

Využití poezie v hodinách češtiny pro cizince jako kreativní přístup v moderní výuce

Sachrová, Kateřina, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 182-191.