Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Roubalová, Eva lieferte 8 Treffer
1

Aplikace komunikativní metody ve výuce cizích jazyků

Roubalová, Eva, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 108-111
2

Výuka češtiny v Číně

Roubalová, Eva, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 277-281
3

Učíme se česky. Učebnice češtiny pro cizince se stručným anglickým výkladem

Roubalová, Eva Praha 1995
4

Apprenons le tchèque. Manuel de tchèque pour les francophones

Roubalová, Eva Praha 1997
5

Výuka reálií - neodmyslitelná součást cizojazyčné výuky

Roubalová, Eva, in: Bohemistyka, 6, č. 3, 2006, s. 193-198
6

Nový program výuky češtiny v Číně – nová problematika výuky češtiny na čínských vzdělávacích institucích

Roubalová, Eva, in: Čeština jako cizí jazyk 8 : Sborník příspěvků z 8. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, FF UK 2016, 2016, s. 11-18
7

Čeština pro pokročilé

Kabat, Grażyna; Roubalová, Eva; Heim, Michael Washington 1995
8

Čeština pro pokročilé

Kabat, Grażyna; Roubalová, Eva; Heim, Michael Washington 1995