Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pořízková, Kateřina lieferte 4 Treffer
1

Jistotní modalita ve staré řečtině a latině v částečném porovnání s vybranými moderními jazyky (čeština, angličtina, němčina)

Pořízková, Kateřina, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. N 9, 2004, s. 21-32
2

Urachus in medicine: what is the motivation of this term?

Pořízková, Kateřina, in: Graeco-Latina Brunensia, 18, č. 2, 2013, s. 89-96
3

Obsahová propozice oznamovací v klasické řečtině

Pořízková, Kateřina, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti konference Staré indoevropské jazyky, Brno 10. 5. 2005, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2006, s. 56-61
4

Chceme si porozumět a domluvit se. Manuál 2 pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu. Část B

Poláková, Petra; Pořízková, Kateřina; Mazačová, Ludmila Brno 2008