Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Petrů, Eduard lieferte 14 Treffer
1

Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen

Petrů, Eduard, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 95-103
2

Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny

Petrů, Eduard, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 381-387
3

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
4

Prolegomena zur Geschichte der älteren tschechischen Literatur - eine Vorbemerkung

Petrů, Eduard, in: Listy filologické, 115, č. 1, 1992, s. 146-147
5

Proměny exempla v barokní literatuře

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. V 4, 2002, s. 23-29
6

Augustin Olomoucký a česká epistolografie

Petrů, Eduard, in: Česká literatura, 49, č. 6, 2001, s. 564-571
7

Prof. PhDr. Jiří Daňhelka, CSc. - im memoriam

Petrů, Eduard, in: Listy filologické, 116, č. 1, 1993, s. 47-48
8

Arne Novák a český i latinský humanismus

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 5-8
9

První český exil

Petrů, Eduard, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 257-266
10

Periodizace dějin starší české literatury

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 11-17.