Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Perclová, Radka lieferte 13 Treffer
1

Jazykové vyučování v Evropě

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 45, č. 1, 2001-02, s. 3
2

Poslech s porozuměním - aktivní, tvořivá činnost

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 40, č. 1-2, 1996-97, s. 3-5
3

Čtení s porozuměním - interakční proces

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 40, č. 3-4, 1996-97, s. 42-44
4

Mluvením ke komunikativní kompetenci

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 40, č. 5-6, 1996-97, s. 78-80
5

Seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 41, č. 7-8, 1997-98, s. 136-137
6

Ověřování evropského jazykového portfolia

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 42, č. 5-6, 1998-99, s. 93
7

Jazykové portfolio zkušebně

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 43, č. 2, 1999-2000, s. 56-58
8

Postřehy o finském školství

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 42, č. 7-8, 1998-99, s. 129-130
9

Kriteriální a autonomní hodnocení jako procesy stimulované Evropským jazykovým portfoliem a motivační zdroje při utváření komunikativní kompetence

Perclová, Radka, in: Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků : Sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, PF UK ; 2002, s. 22-30
10

Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice

Perclová, Radka Praha 2001