Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pacovská, Jasňa lieferte 68 Treffer
1

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
2

Studium komunikace v současné české škole

Pacovská, Jasňa, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 285-291
3

K předpokladům úspěšné komunikace ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 285-287
4

Posaďte se, k tabuli půjde... Kurs pozitivní komunikace 7

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 184-187
5

Opět o mezinárodním kongresu aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 98-99
6

Šermíři versus voskové figuríny aneb O podílu neverbálních prostředků na pozitivním průběhu komunikace. Kurs pozitivní komunikace 9

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 55-57
7

O kultuře ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 30-33
8

Mezinárodní psycholingvistický kongres v Bologni

Pacovská, Jasňa, in: Československá psychologie (Praha), 38, č. 6, 1994, s. 560-561
9

Psychologický přístup k porozumění v pedagogické komunikaci

Pacovská, Jasňa, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 155-158
10

K sémantice českých rozměrových adjektiv

Pacovská, Jasňa, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 122-137