Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Přívratská, Jana lieferte 9 Treffer
1

Dictionary as a textbook - textbook as a dictionary: Comenius's contribution to Czech lexicography

Přívratská, Jana, in: The world in a list of words, Tübingen, Niemeyer ; 1994, s. 151-158.
2

Panglottia : Comenius' model for language unification

Přívratská, Jana, in: Multiple perspectives on the historical dimensions of language, Münster, Nodus ; 1996, s. 75-80
3

Komenského koncepce panglottie v dobových i současných souvislostech

Přívratská, Jana, in: Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti: Komenského poselství člověku a světu : Sborník příspěvků z konference, České Budějovice, JU ; 2000, s. 30-35
4

La Panglottia di Comenio come tentativo di affrontare la comunicazione tra nazioni di lingua diversa nel XVII secolo

Přívratská, Jana, in: Humanitas latina in Bohemis : Convegno internazionale, Kolín, Albis ; 2007, s. 75-86, 87-96
5

La Panglottia di Comenio come tentativo di affrontare la comunicazione tra nazioni di lingua diversa nel XVII secolo

Přívratská, Jana, in: Humanitas latina in Bohemis : Convegno internazionale, Kolín, Albis ; 2007, s. 75-86, 87-96
6

On Comenius' universal language

Přívratská, Jana, in: History and historiography of linguistics: Papers from the fourth International Conference on the history of language sciences, Trier, 24-28 August 1987. Vol. 1, 2, Amsterdam, Benjamins ; 1990, s. 349-355
7

English in the Medical Profession

Přívratská, Jana Praha 2002
8

Mluvnice angličtiny. 3. vyd

Hüllen, Werner; Přívratská, Jana Překlad německých textů Langová, Milada Praha 1998
9

Mluvnice angličtiny

Hüllen, Werner; Přívratská, Jana Praha 1994