Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pösingerová, Kateřina lieferte 12 Treffer
1

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
2

Je polština "jazykem šišlavým"?

Pösingerová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 47-48
3

K některým principům komunikativní metody při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 121-125
4

Interkulturní interference a výuka cizích jazyků

Pösingerová, Kateřina, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 146-149.
5

Problematika interference při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 229-231
6

Polonistika jako cizí filologie v 21. století

Pösingerová, Kateřina, in: Práce z dějin slavistiky 19 : Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Praha, FF UK ; 2005, s. 9-12
7

K některým proměnám jazykové situace v Polsku

Pösingerová, Kateřina, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 227-233.
8

Nová sufixálně derivovaná pojmenování konatelská v češtině a polštině

Pösingerová, Kateřina, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 115-121
9

Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina Praha 2001
10

"Golet v údolí"Ivana Olbrachta i jego polskie tłumoczenie

Brzezina, Maria; Pösingerová, Kateřina, in: Stylistyka, 7, 1998, s. 279-293