Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Písková, Milada lieferte 6 Treffer
1

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

Písková, Milada, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
2

Z korespondence Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 69-75
3

K jazykovědným bádáním Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 125-130
4

Cvičení ze slovenštiny

Písková, Milada Olomouc 1990
5

Život a dílo Josefa Dobrovského v podání Jaroslava Vlčka

Písková, Milada, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 73-76.
6

Jubilea Vincence Praska (1843-1912)

Písková, Milada, in: Vlastivědný věstník moravský, 64, č. 4, 2012, s. 359-361