Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ondruš, Šimon lieferte 9 Treffer
1

Slovo šaš nepochádza z maďarčiny

Ondruš, Šimon, in: Slovenská reč, 61, č. 2, 1996, s. 80-84
2

Krížalky

Ondruš, Šimon, in: Slovenská reč, 61, č. 3, 1996, s. 182-184
3

Kokava: Koč: Choč. Ček: Čech: Čak: Čachol

Ondruš, Šimon, in: Slovenské pohľady, 4 (112), č. 6, 1996, s. 112-119
4

Indoeurópsky Schwebeablaut a slovanská etymológia

Ondruš, Šimon, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 93-100.
5

Slovenské čúliť a české čulisný

Ondruš, Šimon, in: Slovenská reč, 69, č. 2, 2004, s. 126-127
6

České a slovenské deriváty indoeurópsko-praslovanského slovesa keuH- : čuti 'pozerať, pozorovat'

Ondruš, Šimon, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 277-280.
7

Morava - Moravany - Moravce - Zamarovce

Ondruš, Šimon, in: Slovenské pohľady (Martin), 115, č. 10, 1999, s. 129-135
8

Ešte raz o genéze moravizmu-panonizmu v7sod7

Ondruš, Šimon, in: Slavia, 60, č. 4, 1991, s. 380-383
9

Odtajnené trezory slov

Ondruš, Šimon Martin 2000