Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nosek, Jiří lieferte 31 Treffer
1

Winston S. Churchill's use of alliteration

Nosek, Jiří, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 323-336
2

Bohumil Trnka (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 59-60
3

Trnka, Bohumil (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 9, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 4765-4766
4

Rortyho obrana eliminativního materialismu

Nosek, Jiří, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 427-437.
5

English binominals as a stylistic device

Nosek, Jiří, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 227-230
6

Winston S. Churchill's use of metaphors

Nosek, Jiří, in: Studia Anglica Posnaniensia (Poznań), 29, 1995, s. 39-47
7

Odešel významný český lingvista Jiří Krámský

Nosek, Jiří, in: Cizí jazyky, 35, č. 2, 1991-92, s. 60
8

Zemřel lingvista Jiří Krámský

Nosek, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 58
9

Za Jiřím Krámským

Nosek, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 66-67
10

Binominály a příbuzné útvary v moderní angličtině (na podkladě jazyka Wistona S. Churchilla)

Nosek, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 76, č. 2, 1994, s. 65-70