Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nejedlý, Petr lieferte 127 Treffer
1

K počátkům české hudební terminologie

Nejedlý, Petr, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 175-182
2

K výkladu pomístního jména Vastržej

Nejedlý, Petr, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 155-156
3

Olympiáda z rodného jazyka neláká

Nejedlý, Petr, in: Učitelské noviny, 100, č. 15, 1997, s. 21
4

Studium vývoje jazyka na VŠ - pohled zvenčí

Nejedlý, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 100-101
5

Co v slovnících nenajdete: zhůvěřilost

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 213-215
6

Sedmdesátiny Karla Olivy

Nejedlý, Petr, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 135-136
7

Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle staročeské slovní zásoby

Nejedlý, Petr, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 52-55
8

Ze staročeského slovníku: stč. kalandr a klaretovský výraz pozpěvle

Nejedlý, Petr, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 128-131
9

K jubilejnímu pětadvacátému ročníku Olympiády v českém jazyce

Nejedlý, Petr, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 53-57
10

Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)

Nejedlý, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 3-4, 1999, s. 28-32