Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mrázková, Kamila lieferte 54 Treffer
1

Kreativní (?) Slovo úvodem

Mrázková, Kamila, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 39-40
2

Funkce mezitextového navazování v novinách

Mrázková, Kamila, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 19-36
3

Oni jsou Romové a my jsme kdo?

Mrázková, Kamila, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 129-136.
4

Slova, slova, slova.

Mrázková, Kamila, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 166-169
5

Proti něžnému pohlaví

Mrázková, Kamila, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 232-235
6

Kritická analýza současného politického diskursu: Nový jazyk britských labouristů

Mrázková, Kamila, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 111-117
7

Ani to s ní nehnulo aneb O bulváru a bulvárnosti

Mrázková, Kamila, in: Kritická příloha Revolver Revue, č. 24, 2002, s. 8-21
8

Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka

Mrázková, Kamila, in: Česká literatura, 47, č. 2, 1999, s. 130-143
9

Respekt: Jiná podoba mediálního diskursu o Romech

Mrázková, Kamila, in: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989, Brno, Doplněk ; 2003, s. 120-144.
10

O politice a české literatuře

Mrázková, Kamila, in: Kritická příloha Revolver Revue, č. 26, 2003, s. 46-52