Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mathauser, Zdeněk lieferte 14 Treffer
1

K sémiotice a hermeneutice. (Interpretační zkušenosti s díly N. V. Gogola, E. A. Poea a J. Haška aj.)

Mathauser, Zdeněk, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 183-197
2

Co vidíme uměleckými texty?

Mathauser, Zdeněk, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 11-23.
3

Text, který svítí

Mathauser, Zdeněk, in: Show ako výrazový princíp, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 1997, s. 139-147
4

Brno pod znakom Romana Jakobsona

Mathauser, Zdeněk, in: Rossica, 1, č. 1, 1996, s. 139-141
5

Paradox metafory a paradox bytí

Mathauser, Zdeněk, in: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 1998, s. 240-252.
6

Die ontologische Auffassung der Metapher

Mathauser, Zdeněk, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 41 s.
7

Strukturalismus - fenomenologie - avantgarda

Mathauser, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 66, č. 3, 2005, s. 163-175
8

Rozhovory o božském a jejich zámlky (k specifičnosti textů uměleckých, filosofických a mytologických)

Mathauser, Zdeněk, in: Studie z komparatistiky 5 : Různost rozhovorů (poezie - filosofie - věda), Praha, FF UK ; 2006, s. 9-22
9

K trojímu pojetí intuitivismu

Mathauser, Zdeněk, in: Intuice ve vědě a filozofii : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ; 1993, s. 21-33
10

Koncept věci v ruském formalismu a Pražské škole

Mathauser, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 25-33