Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Matúšová, Jana lieferte 58 Treffer
1

Otázka spisovnosti a nespisovnosti u pomístních jmen německého původu

Matúšová, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 314-318.
2

Hláskosloví pomístních jmen

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 81-142
3

Tvarosloví pomístních jmen

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 143-168
4

Pomístní jména německého původu v Čechách

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 217-243
5

Stopy dolování a zpracování nerostných surovin v pomístních jménech

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 403-425
6

Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: deutsch/slavisch

Matúšová, Jana, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1420-1426
7

Německé lexikální jednotky v českých pomístních jménech

Matúšová, Jana, in: Folia Linguistica (Berlin), 27, 1993, s. 165-168
8

K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové

Matúšová, Jana, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 262-264
9

K životnímu výročí Ivana Lutterera

Matúšová, Jana, in: Naše řeč, 82, č. 3, 1999, s. 155-157
10

Möglichkeiten und Bedeutung des onomastischen Vergleichs westslavischer Toponyme

Matúšová, Jana, in: 20 Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas : Resumos, Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega ; 1999, 140 s.