Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Martinek, Libor lieferte 18 Treffer
1

Intertextualita v pracích pražských strukturalistů

Martinek, Libor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 4, č. A 4, 2002, s. 89-91
2

Nové poznatky o kodexu Mikuláše z Kozlí. Výsledek interdisciplinárního výzkumu

Martinek, Libor, in: Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku, Opava, SlU ; 1998, s. 47-67.
3

K jazykové stránce pověstí z Jeseníků

Martinek, Libor, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 82-86
4

Óndra Łysohorsky v laštině a v překladech

Martinek, Libor, in: Těšínsko (Český Těšín), 42, č. 1, 1999, s. 13-15
5

Milan Rusinský o Óndrovi Łysohorském

Martinek, Libor, in: Časopis Slezského zemského muzea, 59, č. 2, 2010, s. 171-180
6

Dvě pozoruhodné slavistické konference v Opolí a Piotrkowě Trybunalském

Martinek, Libor, in: Slavica Litteraria, X 12, č. 2, 2009, s. 186
7

"Literatura na Świecie"(2007, č.3-4, ISSN 0324-8305) byla věnována Josefu Škvoreckému

Martinek, Libor, in: Bohemistyka, 7, č. 4, 2007, s. 305-309
8

K problematice jazykové orientace spisovatelů českého Těšínska

Martinek, Libor, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 193-214.
9

Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce: příspěvek k problematice bilingvismu

Martinek, Libor, in: Kalejdoskop tematów śląskich : Zbiór studiów filologicznych, Opole, Wyd. Uniw. Opolskiego ; 2011, s. 249-261
10

Polská poezie českého Těšínska po roce 1920

Martinek, Libor Opava 2006