Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Martincová, Olga lieferte 65 Treffer
1

Životní jubileum profesorky Radoslavy Brabcové

Martincová, Olga, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 265-267
2

K popisu dynamiky slovotvorného systému

Martincová, Olga, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 38-42
3

Dopisy čtenářů jako zdroj nového lexika

Martincová, Olga, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 117-120.
4

K osmdesátým narozeninám Josefa Filipce

Martincová, Olga, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 63-67
5

O známých i méně známých vlastnostech slova. (Slovní zásoba)

Martincová, Olga, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 62-89
6

Neologismy v současné spisovné češtině

Martincová, Olga, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 81-86
7

Neologičeskije processy v aspekte onomasiologičeskoj tipologii

Martincová, Olga Gajdukova, Ju. Ju., in: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, Moskva, Nauka ; 1994, s. 25-33
8

Na okraj konkurence slovotvorných prostředků (u příležitosti životního jubilea M. Dokulila)

Martincová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 3, 1997, s. 161-164
9

Neologie a variantnost v současném jazyku

Martincová, Olga, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 143-148
10

Slangismy v slovníku neologismů

Martincová, Olga, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 29-32.