Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Majtánová, Marie lieferte 14 Treffer
1

Prototyp slangu v slovenských památkách léčitelského charakteru ze 17. a 18. století

Majtánová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 97-101.
2

Botanické názvoslovie v diele J. Fándlyho

Majtánová, Marie, in: Literárnomúzejný letopis 26, Martin, Matica slovenská ; 1995, s. 192-198
3

Chříč, chrząszcz, chrjašč a jim podobná česká lidová jména hub

Majtánová, Marie, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 361-362
4

Historická úloha češtiny na Slovensku

Majtánová, Marie, in: Estetika (Praha), 36, č. 1-3, 1999, s. 218-223
5

Botanické názvy Fándlyho Zeľinkára

Majtánová, Marie, in: Z vývinu slovenskej lexiky, Bratislava, 1993, s. 151-160
6

Slavistické začátky Martina Hattaly

Majtánová, Marie, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 20-22
7

K jazyku domažlické kroniky Antonína Schnábla

Majtánová, Marie, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 108-115.
8

Pamiatky lekárskeho a liečiteľského charakteru z predspisovného obdobia slovenčiny

Majtánová, Marie, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 1, 1990, s. 3-5
9

Názvy cudzokrajných drog ratlinného pôvodu v oravskom lekárskom rukopise z roku 1760

Majtánová, Marie, in: Z histórie lexiky staršej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 2008, s. 127-133
10

Prídavné meno turecký v staršej slovenskej botanickej terminológii

Majtánová, Marie, in: Z histórie lexiky staršej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 2008, s. 141-145