Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Müllerová, Olga lieferte 169 Treffer
1

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
2

Čeština a jaderná energetika

Müllerová, Olga, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 169-174
3

Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností

Müllerová, Olga, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 135-140
4

K sedmdesátinám Zdeňka Hlavsy

Müllerová, Olga, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 159-162
5

On mutual transformations between spoken and written text

Müllerová, Olga, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 247-258
6

Nespisovnost v rozhlasovém vysílání

Müllerová, Olga, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 204-207.
7

Některé rysy syntaxe odborných mluvených projevů

Müllerová, Olga, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 110-114.
8

Výskyt a funkce slova no v českých textech prostě sdělovacího stylu

Müllerová, Olga, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 222-229
9

Cooperation and conflict in dialogue. On material of Czech TV publicism

Müllerová, Olga, in: Dialoganalyse 5 : Referate der 5. Arbeitstagung Paris 1994, Tübingen, Niemeyer ; 1997, s. 469-475
10

Další konference o češtině

Müllerová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 155-156