Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lesemann, Helena lieferte 5 Treffer
1

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

Lesemann, Helena, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
2

Ústní maturitní zkouška na švýcarském bilingvním gymnáziu

Lesemann, Helena, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 5, 2011-12, s. 254-257
3

Vícejazyčné české dítě ve Švýcarsku. "Mami, můžeš push to, aby ouvrire, plosím?"

Lesemann, Helena, in: Čeština jako cizí jazyk 6 [ČCJaz 6] : Materiály z 6. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí, Praha, UK ; 2012, s. 83-90.
4

Pestalozzi a jeho systém výuky jazyka

Lesemann, Helena, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 45-60
5

Jazyková situace a vícejazyčné dítě ve Švýcarsku

Lesemann, Helena, in: Český jazyk a literatura, 60, č. 2, 2009-10, s. 96-100