Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lehečková, Eva lieferte 27 Treffer
1

Mluva a slang jazzových hudebníků

Lehečková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 154-156
2

Kategorie teličnosti a české sloveso

Lehečková, Eva, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, s. 14-17
3

Letní škola lingvistiky v Dačicích

Lehečková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 2, 2010, s. 158-160
4

Ray S. Jackendoff

Lehečková, Eva, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2010, s. 93-106
5

Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie

Lehečková, Eva, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 2, 2013, s. 57-81
6

Úvodem

Lehečková, Eva, in: Studie z aplikované lingvistiky, 6, č. 1, 2015, s. 5-8
7

Interview with Bernhard Forchtner

Lehečková, Eva, in: Studie z aplikované lingvistiky, 6, č. 1, 2015, s. 116-124
8

Kritická analýza diskursu v kontextu korpusové a kognitivní lingvistiky

Lehečková, Eva, in: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 59], Praha, FF UK ; 2016, s. 65-76.
9

Využití korpusových metod v popisu češtiny: příklad kolostrukční analýzy

Lehečková, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 2, 2017, s. 167-180
10

Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině

Lehečková, Eva Praha 2011