Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krobotová, Milena lieferte 30 Treffer
1

Ke kreativitě při vyučování českého jazyka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 21-29
2

K procvičování pravopisných dovedností žáků základní a střední školy

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 37-48
3

K chybování žáků v slohových projevech

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 1, 1991, s. 48-55
4

K výzkumu pravopisných dovedností

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 3, 1992, s. 51-64
5

K jazyku pohádek Václava Čtvrtka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 4, 1993, s. 11-22
6

K funkci zájmena ten v pohádkách V. Čtvrtka

Krobotová, Milena, in: Studia philologica, 5, 1994, s. 27-30
7

Malá vzpomínka na velkého člověka

Krobotová, Milena, in: Z pamětí literární Olomouce (Olomouc), 2006, s. 173-175
8

Vzpomínka na významnou osobnost

Krobotová, Milena, in: Žurnál UP (Olomouc), 13, č. 19, 2003
9

Cvičení z českého tvarosloví. 3. vyd

Krobotová, Milena Olomouc 1996
10

Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu

Krobotová, Milena Olomouc 2000