Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kremzerová, Dagmar lieferte 8 Treffer
1

Hypokoristika v historických pramenech

Kremzerová, Dagmar, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 101-105
2

Jazykové analýzy pomocí výpočetní techniky

Kremzerová, Dagmar, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 224-225
3

Informativní hodnota vlastních jmen (v čítankách pro 1.-4. ročník základní školy)

Kremzerová, Dagmar, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 35-40.
4

Jazyková situace ve slezských historických památkách 17. století

Kremzerová, Dagmar, in: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu : Sborník prací z vědecké konference (Ostrava, září 1993), Ostrava, OU ; 1994, s. 79-83
5

Analýza antroponym pomocí výpočetní techniky

Kremzerová, Dagmar, in: Anthroponymica slavica : Vorträge der 1. Internationalen Konferenz zur slawischen Anthroponomastik. Leipzig, 17.-18. Dezember 1991, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag ; 1993, s. 122-128.
6

České a slovenské nářeční lexikální paralely ve slezských gruntovnících 17. století

Kremzerová, Dagmar, in: Naukovi Zapysky (Prešov), 18, 1993, s. 163-168
7

Die hypokoristischen Namen in historischen Quellen

Kremzerová, Dagmar, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 69 s.
8

Praktická cvičení z českého jazyka

Demlová, Emílie; Hubáček, Jaroslav; Jandová, Eva; Kremzerová, Dagmar; Srpová, Hana Ostrava 2001