Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krejčová, Marie lieferte 14 Treffer
1

K několika interpunkčním problémům

Krejčová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 3, 2004-05, s. 143-146
2

Bude potřebovat učitel cizích jazyků "oporu"u kolegy češtináře?

Krejčová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 5, 2004-05, s. 218-221
3

Procvičujeme pravopis velkých písmen

Krejčová, Marie Úvaly 1997
4

Procvičujeme přídavná jména

Krejčová, Marie Úvaly 1997
5

Testy z českého pravopisu. Přijímací zkoušky na střední školy

Krejčová, Marie Praha 2001
6

Testy z českého pravopisu. Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Krejčová, Marie Praha 2001
7

Testy z českého pravopisu. Maturitní zkouška

Krejčová, Marie Praha 2001
8

Čeština ve škole i doma. Cvičebnice pro střední školy

Konopková, Ludmila; Krejčová, Marie Praha 1998
9

Mluvíme česky

Confortiová, Helena; Krejčová, Marie Praha 1996
10

Čeština pro samouky 2. Technika řeči a kultura mluveného projevu. Praktická cvičení

Konopková, Ludmila; Krejčová, Marie Praha 1997