Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krejčí, Pavel lieferte 58 Treffer
1

Česká, slovenská, chorvatská, srbská a bulharská frazeologie v polovině druhé dekády nového století (pokus o srovnávací rekapitulaci)

Krejčí, Pavel, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 11-32
2

O jazykovědě a jiných věcech s prof. Milanem Jelínkem

Krejčí, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 55-61
3

Stali jsme se Čekem...Bravo, odpůrci Česka!

Krejčí, Pavel, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1998, 16.5.1998
4

Bojkotovat výraz "Česko"nepůjde donekonečna

Krejčí, Pavel, in: Universitas, č. 2, 1999, s. 15-21
5

Jak to ti Němci však mají vědět?

Krejčí, Pavel, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2000, 107.2000
6

Hraje čeština hokej?

Krejčí, Pavel, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 25.4.2002
7

Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů (na srbském, českém a bulharském materiálu)

Krejčí, Pavel, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, 51, č. A 50, 2002, s. 67-80
8

Miroslav Chleborád

Krejčí, Pavel, in: Universitas, č. 2, 2003, s. 25-26
9

Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví (otázka dublet)

Krejčí, Pavel, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. A 51, 2003, s. 33-50
10

Ivan Dorovský - lexikograf

Krejčí, Pavel, in: Slavista s duší básníka : Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského, Brno, Albert ; 2005, s. 17-22