Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kouba, Jiří lieferte 4 Treffer
1

Staročeský slovník - historie, současnost, budoucnost

Kouba, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 33-40
2

Z historie po současnost Staročeského slovníku

Kouba, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 79-81
3

Staročeský slovník na prahu dospělosti

Kouba, Jiří, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 57-60
4

K domnělým pojmenováním živočichů s prefixem pro- v Klaretově Glosáři

Kouba, Jiří, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 72-74