Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kostić, Svetislav lieferte 22 Treffer
1

Hindština - dědička a pravnučka staré indičtiny

Kostić, Svetislav, in: Cizí jazyky, 43, č. 4, 1999-2000, s. 119-120
2

In memoriam Odolen Smékal (18. 8. 1928 Olomouc - 13. 6. 1998 Praha)

Kostić, Svetislav, in: Nový Orient, 53, č. 8, 1998, s. 312-314
3

Romaňi čhib a jazykový kontakt

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 1, č. 1, 1994, s. 42-54
4

Participium necessitatis (participium futuri passivi) neboli gerundivum v hindštině a výrazy nutnosti v romštině

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 1, č. 3, 1994, s. 35-40
5

Komentář

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 1, č. 4, 1994, s. 57, 59-60
6

Původ romských příbuzenských termínů

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 2, č. 1-2, 1996, s. 83-86
7

Rade Uhlik

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 2, č. 4, 1996, s. 46-47
8

První světová konference věnovaná romským sdělovacím prostředkům a standardizaci romštiny (Bělehrad, 17.-20. prosince 1994)

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 2, č. 1-2, 1995, s. 146-148
9

Jak je starý bůh Romů (etymologická esej)

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 2, č. 4, 1995, s. 39-41
10

Indické cerebrální hlásky a jejich vývoj v romštině

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 4, č. 3-4, 1997, s. 28-33