Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Konopková, Ludmila lieferte 10 Treffer
1

Rozvíjení poznávacích schopností žáků prostřednictvím jazykových cvičení

Konopková, Ludmila, in: Filologické studie, 18, 1990, s. 109-114
2

Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Díl 2.: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov

Konopková, Ludmila Praha 1995
3

Český jazyk pro 3. ročník základní školy. 2. vyd

Konopková, Ludmila; Tenčlová, Věra Praha 1994-95
4

Český jazyk pro 4. ročník základní školy

Konopková, Ludmila; Tenčlová, Věra Praha 1996-
5

Čeština ve škole i doma. Cvičebnice pro střední školy

Konopková, Ludmila; Krejčová, Marie Praha 1998
6

Český jazyk pro 5. ročník základní školy. 1. část

Konopková, Ludmila; Tenčlová, Věra Praha 1998
7

Čeština pro samouky 2. Technika řeči a kultura mluveného projevu. Praktická cvičení

Konopková, Ludmila; Krejčová, Marie Praha 1997
8

Český jazyk pro 3. ročník základní školy. 4 sv

Konopková, Ludmila; Tenčlová, Věra Praha 1993
9

Český jazyk pro 2. ročník základní školy

Konopková, Ludmila; Tenčlová, Věra; Volfová, Věra Praha 1999-2000
10

Diktáty a pravopisná cvičení 1 (pro 1. stupeň ZŠ), 2 (pro 2. stupeň ZŠ)

Havlová, Ivana; Konopková, Ludmila; Krejčová, Marie Úvaly 1995