Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kolár, Jaroslav lieferte 16 Treffer
1

Český Život sv. Alžběty Durynské a Tomáš ze Štítného

Kolár, Jaroslav, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 4, 1995, s. 221-232
2

Emil Pražák sedmdesátiletý

Kolár, Jaroslav, in: Česká literatura, 43, č. 1, 1995, s. 104-107
3

Poznámky k Tovačovského Hádání Pravdy a Lži

Kolár, Jaroslav, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
4

Daniel Adam z Veleslavína

Kolár, Jaroslav, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 5-6, 1999-2000, s. 141-142
5

Fejfalíkovy listy A.V. Šemberovi

Kolár, Jaroslav, in: Literární archív 21-22 (1986-87) : Sborník Památníku národního písemnictví, Praha, Památník národního písemnictví ; [1987], s. 193-203
6

K úvahám o autorství Země dobré

Kolár, Jaroslav, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 223-227
7

Poznámky k nejstaršímu českému překladu Historie české Eneáše Silvia

Kolár, Jaroslav, in: Husitství - Reformace - Renesance 3 : Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha, Historický ústav AV ČR ; 1995, s. 807-813.
8

Zemřel literární historik Jan Lehár

Kolár, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 6.1.2005
9

Tři poznámky o Karlu Poláčkovi

Kolár, Jaroslav, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 71-76
10

Tři glosy o Mikuláši Dačickém

Kolár, Jaroslav, in: Kutná Hora v době baroka (Praha), 1, 2005, s. 67-70