Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kořenský, Jan lieferte 187 Treffer
1

Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 267-275
2

K životnímu jubileu Miloše Dokulila

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 314-315
3

Hra jako konstrukční princip teorie řeči a textu

Kořenský, Jan, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 37-41
4

Dimensionen der Beziehung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der sprachlichen Kommunikation

Kořenský, Jan, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 187-192
5

Individuální a sociální v komunikaci (osobnost a sociální role)

Kořenský, Jan, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 52-58
6

Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech řečových vztahů

Kořenský, Jan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 43-47.
7

Pád pádu aneb kam s pádem v komunikativně orientované gramatice

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 212-217
8

Způsoby reálnosti řeči a jazyka

Kořenský, Jan, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 77-85.
9

O češtině dnešní a zítřejší - výzva k diskusi

Kořenský, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 36-39
10

Rozhovor s dr. Marií Těšitelovou, DrSc. u příležitosti životního jubilea

Kořenský, Jan Těšitelová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 53-60