Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Knappová, Miloslava lieferte 323 Treffer
1

Jazyková kultura a urbanonymie

Knappová, Miloslava, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 188-190.
2

Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků)

Knappová, Miloslava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 152-157
3

Miloš Dokulil osmdesátiletý

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 259-260
4

Obchodní jméno jako fenomén onomaziologický a sociologický

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 276-284
5

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
6

Perspektiven und Methoden der Personennamenforschung

Knappová, Miloslava, in: 19th International Congress of Onomastic Sciences : Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1996, 89 s.
7

Vlastní jména a spisovnost

Knappová, Miloslava, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 150-153.
8

Proměny českého systému rodných jmen

Knappová, Miloslava, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 105-109
9

Urbanonymie a její vývojové tendence v českých, zvláště pražských proměnách

Knappová, Miloslava, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 153-157
10

Proměny pražské urbanonymie

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 33-38