Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klimeš, Lumír lieferte 128 Treffer
1

Na závěr konference

Klimeš, Lumír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 160-165
2

Tři setkání s Novočeskou skladbou

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 83-84
3

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 121-122
4

Jsou-li názvy čs. těžkých pevnostních objektů v severovýchodních Čechách z let 1935-1938 jména pomístní?

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 147-150
5

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 2

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 101-104
6

Názvy a poloha palebných postavení pruských baterií, které v r. 1757 ostřelovaly Prahu

Klimeš, Lumír, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 172-175
7

Jak dál ve výzkumu slangu?

Klimeš, Lumír, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 122-125.
8

5. konference o slangu

Klimeš, Lumír, in: Plzeňský deník, 1995, 2.2.1995
9

Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920-1996 között

Klimeš, Lumír Pilarský, Jiří, in: A szlengkutatás útjai és lehetöségei, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó ; 1997, s. 41-79.
10

K české školní terminologii koncem 18. století

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 1, 1995, s. 183-188