Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klíma, Ivan lieferte 10 Treffer
1

O kočkobalce a příbuzných

Klíma, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 21.5.2004
2

O dortových perlách

Klíma, Ivan, in: Xantypa (Praha), 2005, prosinec.2005
3

Trochu jazykového brusičství

Klíma, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 1993, (24. 8.)
4

Ústav, jazyk, bádání

Klíma, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 1993, 13.3.1993
5

Kolik češtin znáš...

Klíma, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 20, č. 258, 2007, s. 5 příl., 5.11.2007
6

Pozdravy

Klíma, Ivan, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 30.4.1994
7

Jak se nestát vrahem

Klíma, Ivan Praha 2012
8

Velký věk chce mít též velké mordy. Život a dílo Karla Čapka

Klíma, Ivan Praha 2001
9

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií 1. Učivo o jazyce

Horáčková, Miroslava; Klíma, Ivan Praha 1999
10

kpm0118573. Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. 1. díl - Učivo o jazyce

Hrdličková, Hana; Beránková, Eva; Klíma, Ivan Praha 2000