Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Karlík, Petr lieferte 106 Treffer
1

Pojistkové věty

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 49-59
2

Syntaktické sloveso

Karlík, Petr, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 66-72
3

Základní funkce deagentizace a dekauzativizace

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 97-104
4

Interpretace nekontrafaktuálního významu tzv. kondicionálu minulého

Karlík, Petr, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 74-80
5

Mechanismus interpretace souvětných forem

Karlík, Petr, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 227-232.
6

K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka

Karlík, Petr, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 157-159
7

Souvětí s když už, tak už a frazémizace spojovacího prostředku

Karlík, Petr, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 232-239
8

Ke klasifikaci genitivu adnominálního

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 121-130
9

Prostředky vyjadřování adverzativního vztahu v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 36-41
10

Co je to vedlejší věta?

Karlík, Petr, in: Čeština - univerzália a specifika [1] [Č-USp 1] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-18. 11. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 13-27.