Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jelínek, Stanislav lieferte 42 Treffer
1

O roli učebnika v processe obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu

Jelínek, Stanislav, in: Russkij jazyk za rubežom, č. 1, 1995, s. 58-60
2

K diagnostice individuálních zvláštností žáků při vyučování cizím jazykům

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 111-112
3

Procvičování jako základ vyučování - učení cizímu jazyku

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 40, č. 9-10, 1996-97, s. 146-148
4

Gramatika, žáci a učitelé při vyučování cizím jazykům

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 42, č. 9-10, 1998-99, s. 150-152
5

Životní jubileum profesora L. Riese

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 42, č. 9-10, 1998-99, s. 173
6

K některým rysům současné didaktiky cizích jazyků

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 35, č. 5, 1991-92, s. 152-157
7

Charakteristika výchovně vzdělávacího procesu ve vyučování cizímu jazyku

Jelínek, Stanislav, in: Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN ; 1988, s. 278-288
8

K významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Radko Purma, CSc

Jelínek, Stanislav, in: Češtinář, 10, č. 2, 1999-2000, s. 58-59
9

Z lingvodidaktické tematiky 9. kongresu MAPRJAL

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 43, č. 4, 1999-2000, s. 140-141
10

K učební a reálné cizojazyčné komunikaci

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 44, č. 1, 2000-01, s. 3-5