Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jarý, Vladimír lieferte 10 Treffer
1

Zajímavý, provenienčně rychnovský, starý tisk - Každodenní Chléb Mariánský nazvaný

Jarý, Vladimír, in: Dr. Bedřišce Wižďálkové : Přátelé a spolupracovníci k jejímu významnému životnímu jubileu, Praha, NK ČR ; 1996, s. 18-24.
2

Soupis starých českých a slovenských tisků uložených v knihovnách muzeí Orlických hor a Podorlicka

Jarý, Vladimír, in: Sborník Národního muzea v Praze, 49, č. 1-4, 2004, s. 1-56
3

Specifika automatického generování slovníkového výstupu

Jarý, Vladimír, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 35-37
4

Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Městského muzea v Žamberku

Jarý, Vladimír Rychnov n. Kněžnou 1998
5

Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Městského muzea v České Třebové

Jarý, Vladimír Rychnov n. Kněžnou 1998
6

Soupis starých českých a slovenských tisků ze sbírek Orlického muzea v Chocni

Jarý, Vladimír Rychnov n. Kněžnou 1998
7

16. kongres Euralexu v Itálii

Barbierik, Kamil; Jarý, Vladimír; Kochová, Pavla; Lišková, Michaela, in: Slovo a slovesnost, 76, č. 4, 2015, s. 311-314
8Barbierik, Kamil; Děngeová, Zuzana; Holcová Habrová, Martina; Jarý, Vladimír; Liška, Tomáš; Lišková, Michaela; Virius, Miroslav
9

Recent status of development of the ALEXIS Dictionary Writing System

Barbierik, Kamil; Bodlák, Martin; Děngeová, Zuzana; Jarý, Vladimír; Liška, Tomáš; Lišková, Michaela; Nový, Josef; Virius, Miroslav, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography [NLP] : Slovko 2015. Eighth International Conference, Bratislava, Slovakia, 21-22 October 2015. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2015, s. 17-25
10

Cache module for the dictionary writing system

Liška, Tomáš; Barbierik, Kamil; Bodlák, Martin; Děngeová, Zuzana; Jarý, Vladimír; Lišková, Michaela; Nový, Josef; Virius, Miroslav, in: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies, Cham, Springer 2017, s. 122-132