Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jankovič, Milan lieferte 17 Treffer
1

A Work as a "Thing"and as a Sign

Jankovič, Milan, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 297-311
2

Hrabalova poetika "zapisovatele"

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145
3

Proud vyprávění, proud hovoru, psaní proudem. Hrabalovská pozorování

Jankovič, Milan, in: O poetice literárních druhů, Praha, ÚČL AV ČR ; 1995, s. 129-149
4

Poznámky k rytmičnosti prózy

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 30-45
5

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

Jankovič, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73
6

Tři tečky v prolukách Bohumila Hrabala

Jankovič, Milan, in: Hrabaliana : Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Praha, 1990, s. 161-175
7

Noch einmal zum Begriff der semantischen Geste

Jankovič, Milan, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 148-155
8

Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého. Podíl rytmičnosti na utváření smyslu

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 4, 2000, s. 339-365
9

Role intonace v Čapkově Hordubalovi (hledání přístupu)

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 5, 2000, s. 451-465
10

Vzpomínky na Miroslava Červenku

Jankovič, Milan, in: Tvar (Praha), č. 21, 2005, s. 6-7., 15.12.2005