Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hroch, Jaroslav lieferte 5 Treffer
1

K pojetí pravdy a interpretace v post-analytické filosofii

Hroch, Jaroslav, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 414-426.
2

Filosofie jazyka a problém rozumění u Wilhelma von Humboldta (1767-1835)

Hroch, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 43, č. 6, 1995, s. 959-970
3

Diskurs, metafora a interpretace. K pojetí hermeneutiky u P. Ricouera v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století

Hroch, Jaroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. B 40, 1993, s. 31-40
4

Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti

Hroch, Jaroslav Brno 1997
5

Filosofie jazyka Hanse-Georga Gadamera

Hroch, Jaroslav, in: Kultura - média - komunikace : Speciál 1: Jazyk - filosofie - média, Olomouc, UP ; 2009, s. 9-19.