Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Homolková, Milada lieferte 88 Treffer
1

Terminologie vs. historická lexikografie

Homolková, Milada, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 138-142
2

Ženské osobní jméno Priska a Priscila ve staré češtině

Homolková, Milada, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 29-31
3

O slovese protiřečit

Homolková, Milada, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 21-25
4

Protinožci

Homolková, Milada, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 82-84
5

Čtvrtý ročník Letní školy klasických studií

Homolková, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 141-142
6

Slovotvorný morfém proti- z pohledu diachronního

Homolková, Milada, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 96-104
7

Dobrodružství lexikografie

Homolková, Milada, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 70-79
8

Ze Staročeského slovníku - Substantivum prima ve staré češtině

Homolková, Milada, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 54-56
9

K onomastické stránce Vlastního životopisu Karla IV

Homolková, Milada, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 162-166
10

Staročeský slovník ve službách etymologie

Homolková, Milada, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 67-73.