Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Holub, Zbyněk lieferte 75 Treffer
1

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 24-47
2

Sociolingvistické aspekty lokálního dialektologického výzkumu v regionu Doudlebska

Holub, Zbyněk, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 181-189
3

K současnému stavu jč. nářečí, zvl. nářečí doudlebského

Holub, Zbyněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 123-127
4

Dvě kázání kněze Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: K jazyku a stylu českých barokních textů. 1 : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1998, s. 43-62
5

K problematice pomístních jmen na Ledenicku

Holub, Zbyněk, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 66-71.
6

K problematice jazyka a regionu

Holub, Zbyněk, in: Češtinář, 9, č. 5, 1998-99, s. 135-139
7

Barokní čeština v kázáních Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 2, 1999, s. 97-109
8

K hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné a lexikální stránce nářečí na Českobudějovicku 2

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 1 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1992, s. 20-39
9

K fenoménu jinakosti na vzorku doudlebského nářečí

Holub, Zbyněk, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 226-231
10

Jazyk barokních kázání kněze Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: Regulacyjna funkcja tekstów [RegFTex], Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2000, s. 292-300