Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hlaváčová, Eva lieferte 15 Treffer
1

Učila jsem s Bohumilem Sedláčkem

Hlaváčová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 1-2, 1994-95, s. 42-45
2

Rozbor vět a souvětí s poučením a klíčem

Hlaváčová, Eva b. m. b. r
3

Opakujeme si skladbu. Zásobník vět a souvětí pro syntaktický rozbor

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1994
4

Český jazyk souhrnně - 4. ročník ZŠ. Opakujeme, procvičujeme, bavíme se

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1997
5

Český jazyk souhrnně - 5. ročník ZŠ. Opakujeme, procvičujeme. Umíme to?

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1997
6

Opakujeme si pravopis 1 - 8

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1992
7

Český pravopis. S přehledem mluvnických pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1996
8

Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení s klíčem pro 2.-5. ročník ZŠ

Blechová, Marie; Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Benešov 2001
9

Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení s klíčem pro 6.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Blechová, Marie; Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Benešov 2001
10

Metodické pokyny k učebnici Český jazyk pro 7. ročník

Styblík, Vlastimil; Čechová, Marie; Hauser, Přemysl; Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1982