Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hirschová, Milada lieferte 73 Treffer
1

Pragmatické vstupy do syntaxe

Hirschová, Milada, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 69-74
2

Pokleslé vyjadřování - běžná norma spontánních projevů?

Hirschová, Milada, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 101-103
3

The teacher/student and student/teacher concept exchange

Hirschová, Milada, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 39-47
4

On the so called "total qualificators"in Czech

Hirschová, Milada, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 142-146
5

Miroslav Komárek pětasedmdesátiletý

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 238-239
6

Neurčitost komunikačních funkcí ve spontánních mluvených projevech

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 33-40
7

Pojem komunikativní funkce a jeho specifikace

Hirschová, Milada, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 44-51
8

Tzv. totální kvalifikátory v češtině

Hirschová, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 52-54
9

Setkání bohemistů 25.-26. 5. 1999 v Olomouci

Hirschová, Milada, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 9-10, 1999-2000, s. 240-245
10

Navazování kontaktu s adresátem v reklamních komunikátech

Hirschová, Milada, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 151-160