Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havlová, Eva lieferte 79 Treffer
1

Etymologická lexikografie

Havlová, Eva, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 211-229
2

Textová výstavba písemných projevů vysokoškolských studentů

Havlová, Eva, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 221-226
3

Lat. saeculum und urkelt. *saitlo

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 5-8
4

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
5

Úloha rekonstrukce v etymologii a etymologie v rekonstrukci

Havlová, Eva, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 249-255.
6

Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích

Havlová, Eva, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 89-94.
7

Bennenungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 27-38
8

Zametki po russkoj dialektnoj leksike

Havlová, Eva, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 12-14
9

Cín a olovo

Havlová, Eva, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 47-53
10

České slovo ocas a jeho sémantický vývoj

Havlová, Eva, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 31-41