Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hůrková, Jiřina lieferte 24 Treffer
1

Mluvní výchova a úloha tzv. mluvního vzoru

Hůrková, Jiřina, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 9-13
2

Zvuková stránka hornolužické srbštiny

Hůrková, Jiřina, in: Lětopis, 40, č. 1, 1993, s. 25-30
3

Mluvní styl mladé generace a jevištní řeč

Hůrková, Jiřina, in: Disk, 3, č. 4, 2004
4

Styl autorského textu a styl výslovnosti

Hůrková, Jiřina, in: Téma: Promluva : Třicet úvah dvaceti tří autorů, Praha, Akropolis ; 2006, s. 78-80
5

Sto let od narození univ. prof. Bohuslava Hály

Hůrková, Jiřina, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 1-2, 1994-95, s. 41-41
6

Teorie a modely percepce řeči

Hůrková, Jiřina, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 39-47
7

Česká výslovnostní norma

Hůrková, Jiřina Praha 1995
8

Tvar slova v přednesu

Hůrková, Jiřina Prostějov 1995
9

Poézie, jak jsi krásná. (O tvorbě Josefa Kainara.)

Hůrková, Jiřina Prostějov 1996
10

Próza versus poezie

Hůrková, Jiřina Prostějov 1998