Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Höppnerová, Věra lieferte 90 Treffer
1

Interference v hospodářské němčině studentů ekonomie

Höppnerová, Věra, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 14-22
2

Interferenční chyby v rovině syntaxe v písemných projevech studentů ekonomie

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 39, č. 3-4, 1995-96, s. 48-49
3

Konference KontaktSprache Deutsch v Račkové dolině

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 137
4

4. konference Svazu učitelů němčiny a germanistů na Slovensku

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 67
5

5. konference Společnosti učitelů němčiny a germanistů ze Slovenska

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 44, č. 2, 2000-01, s. 68-69
6

Výuka cizích jazyků na VŠE v Praze

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 44, č. 4, 2000-01, s. 129-130
7

12. mezinárodní konference učitelů němčiny v Lucernu

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 45, č. 2, 2001-02, s. 65
8

Wirkung der Interferenz im Wirtschaftsdeutsch tschechischer Studenten

Höppnerová, Věra, in: KontaktSprache Deutsch : zu einigen Problemen der kontrastiven Veschreibung des Deutschen : die deutschsprachige Literatur im mitteleuropäischen Kontext, Nitra, Vysoká škola pedagog. ; 1996, s. 77-84
9

Odborná komunikácia v zjednotenej Europe 2

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 47, č. 3, 2003-04, s. 116
10

Konference GESUS v Szombathely

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 48, č. 1, 2004-05, s. 23