Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grepl, Miroslav lieferte 32 Treffer
1

K genitivním formám hradu/lesa

Grepl, Miroslav, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 204-206.
2

K aktuálním otázkám jazykové kultury

Grepl, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 80-83
3

K potřebě zachovat jazykovou jednotu v spontánních oficiálních mluvených projevech

Grepl, Miroslav, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 251-252
4

Vzpomínka na Bohuslava Havránka

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 2, 1998, s. 35-36
5

Problematika klasifikace ilokučních aktů (2)

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 61-67
6

Interogativní forma zjišťovací ve výzvové funkci

Grepl, Miroslav, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 145-149
7

Vzpomínka na Jaroslava Bauera

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 1, 1999, s. 38-39
8

Problematika klasifikace ilokučních aktů (3)

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 95-100
9

Brněnské období Bohuslava Havránka

Grepl, Miroslav, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 53-55
10

K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 7-11