Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gladkova, Hana lieferte 62 Treffer
1

Druhá slavistická čtení v Sofii (27.-29. 5. 1994)

Gladkova, Hana, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 79-80
2

Měkkost souhlásek a vývoj pravopisu v bulharštině ve 2. pol. 19. stol

Gladkova, Hana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 73-82.
3

Vlijanie na socialnoto povedenie na češkite preselnici v Bălgarija vărchu ezikovata komunikacija

Gladkova, Hana, in: Problemi na sociolingvistikata 5 : Ezikăt i socialnite kontakti. Materiali ot Petata meždunarodna konferencija po sociolingvistika. Sofija, 14-16 septemvri 1995 g, Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo ; 1996, s. 136-139
4

Njakoi beležki văv vrăzka săs statuta na razgovornata raznovidnost v češkija i bălgarskija ezik

Gladkova, Hana, in: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici : Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov, Sofija, Akademično slavistično družestvo ; 1997, s. 147-152
5

Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou

Gladkova, Hana, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 119-127
6

Porovnání publicistického stylu v češtině a bulharštině

Gladkova, Hana, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 18, Praha, Euroslavica ; 1997, s. 165-172
7

Do Bulharska bez slovníku

Gladkova, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 10-12
8

Pojetí bulharského spisovného jazyka v jazykovědné teorii po r. 1945

Gladkova, Hana, in: Práce z dějin slavistiky 15 : Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější, Praha, UK ; 1992, s. 111-127
9

Proč mají současné slovanské jazyky problémy? K typologii současných spisovných jazyků

Gladkova, Hana, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 29-37
10

Kompozita se samo- a sebe- ve slovanských jazycích

Gladkova, Hana, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 317-327.