Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gazda, Jiří lieferte 41 Treffer
1

K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období

Gazda, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 127-134
2

K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu

Gazda, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 161-168
3

Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice

Gazda, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 109-115
4

5. mezinárodní konference o komerční ruštině v Ostravě

Gazda, Jiří, in: Opera Slavica, 8, č. 2, 1998, s. 45-47
5

Sopostavitel'nyje i sravnitel'nyje issledovanija russkogo i drugich jazykov

Gazda, Jiří, in: Opera Slavica, 8, č. 4, 1998, s. 65-67
6

Aktualizacija leksiki v processe obučenija studentov-rusistov

Gazda, Jiří, in: Russistik (Berlin), č. 2, 1991, s. 60-68
7

Úvodem

Gazda, Jiří, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky [1] [PříspRus 1], Brno, MU ; 1999, 5 s.
8

Praktická transkripce grafému y v českých propriích v ruském textu

Gazda, Jiří, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky [1] [PříspRus 1], Brno, MU ; 1999, s. 97-101
9

Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků

Gazda, Jiří, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 37-44
10

Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků

Gazda, Jiří, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 64-73