Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Flaišman, Jiří lieferte 6 Treffer
1

Stručně k reedici Holanových Spisů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 333-334
2

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
3

Poznámky k možnostem záznamu variant

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 56, č. 3, 2008, s. 406-416
4

Tradice vydávání korespondence v literárně(vědně) koncipovaných edicích

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří, in: Práce z dějin Akademie věd, 5, č. 2, 2013, s. 145-149
5

Problém Barák-Neruda z pohledu současné stylometrie

Plecháč, Petr; Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 65, č. 5, 2017, s. 743-769
6

Podoby textologie

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří Praha 2010